UHG anmälan

Svenska Finskstövarföreningens UNGHUNDSGRANSKNING

För unghundar mellan 12 – 24 månader Beskrivningen ska göras av ägaren eller annan kunnig person som känner hunden väl, i slutet av andra jaktsäsongen som av en sammanfattning säsongen.

Genom att ge en ärlig beskrivning av Din hund bidrar Du som unghundsägare till att ge uppfödaren och rasföreningen värdefull information. Obs detta är ingen tävling som Din unghund deltar i utan en fortlöpande utvärdering av hur aveln utvecklas. Använd som stöd för minnet, skogsprotokoll eller egna minnesanteckningar.

  Hunden registreringsnummer och namn


  Jaktliga egenskaper

  Beskriv med hjälp av nedanstående anvisningar de färdigheter hunden den senaste säsongen med ett kryss i lämplig ruta. vanligen visat under harjakt

  Upptagsarbete


  ANVISNINGAR

  Upptagsarbete avser hundens arbete från det den markera nattspår efter hare till dess att upptag sker.

  Drevsäkerhet


  ANVISNINGAR

  Drevsäkerhet avser hundens förmåga att under skallgivning följa harens spår. Drevreprisernas längd räknas från upptag fram till tappt längre än 5minuter. (Hela drevets längd räknas alltså inte). Om hunden tar upp drevet på nytt räknas ny drevrepris osv. Uppehåll i drevet under kortare tid än 5 minuter inräknas i drevreprisens längd.

  Tapptarbete


  ANVISNINGAR

  Tapptagsarbete avser hundens förmåga att hitta tappad drevlöpa, eller att resa hare som gått i lega.

  Veterinärbehandling  ange diagnos eller art av behandling :

  Graverande fel  (t.ex. kryptorchism eller underbett) ange vad :

  Hundens mentalitet orsakar problem  ange vad :