Styrelse 2023

Ordförande

Jari Rahm
Mörtån 124
84496 Stugun
07070-289 29 38
rahmjari@gmail.com

Sekreterare

Michael Barchéus

Norra Bredåker 814
961 98 Boden
Mobil: 070 691 03 39
E-post: barcheus.m@gmail.com 

 Ledamot & Vice ordf.

Peter Lövgren

Vinkelgatan 3
67335 Åmotfors
Mobil: 070-236 48 87
E-post: pelo[at]telia.com

Ledamot

Christer Nilsson

Hedeås 2
Kungsskogen 6894 Kristinehamn
Mobil: 0706941045
E-post: christer.nilsson@finskstovare.se

Kassör

Petter Lindvall

Sångstigen 4
913 33 Holmsund
Mobil: 070-630 29 07
E-post: petter.lindvall[at]telia.com

Ledamot

Ingeborg Koivusaari

V. Kålaboda 552
915 95 Ånäset
Mobil: 070 270 55 86
E-post: ingeborg.koivusaari@finskstovare.se

 

 

MEDLEMSKOMMITTÉ

 

Christer Nilsson

Hedeås 2
Kungsskogen 6894 Kristinehamn
0706941045
crille.kungsskogen.cn@gmail.com

 

REDAKTIONSKOMMITTÉ

Ansvarig Utgivare

Petter Lindvall

Sångstigen 4
913 33 Holmsund
Mobil: 070-630 29 07
E-post: petter.lindvall[at]telia.com

Redaktör 

Ingeborg Koivusaari

V. Kålaboda 552
915 95 Ånäset
Mobil: 070 270 55 86
E-post: ingeborg.koivusaari@finskstovare.se

 

Webmaster

Tinkit

AVEL & UTBILDNINGSKOMMITTÉ

Sammankallande

Petter Lindvall

Sångstigen 4
913 33 Holmsund
Mobil: 070-630 29 07
E-post: petter.lindvall[at]telia.com

 

 

Peter Lövgren

Vinkelgatan 3
67335 Åmotfors
Mobil: 070-236 48 87
E-post: pelo[at]telia.com

Joakim Nilsson

Lysed, Bostället 1
672 92 Årjäng
Tel: 073-839 81 85
E-post: joakim.nilsson85[at]gmail.com

 

Christopher Wackfelt

Norra Altervägen 1275
945 92 Altersbruk
Tel: 073-083 47 53
E-post: cwackfelt(at)gmail.com

TÄVLING & PRISKOMMITTÉ

Peter Örjeheim

Mobil: 070-224 47 49
E-post: peter.orjeheim@finskstovare.se

Ingeborg Koivusaari

V. Kålaboda552
915 95 Ånäset
Mobil: 070-270 55 86
E-post: ingeborg.koivusaari@finskstovare.se

VALBEREDNING

Sammankallande

Stefan Tuvebäck
070-691 80 59

 

Micke Norden

070-594 66 80

Daniel Viktorsson

070-6428510