Stövar SM för harhundar samt DM uttagningar.
Svenska Stövarklubben beslutade 2020-06-27 att Stövar SM för harhundar med tillhörande
DM uttagningar ska genomföras 2020.

Stor hänsyn ska tas till rådande pandemiläge.

Utöver Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer ska nedanstående följas.

Inga domare, vägvisare eller funktionär i provledning som tillhör riskgrupp äger rätt
att deltaga under provet (+70, individ med underliggande sjukdom eller individ med
sjukdomssymptom motsv). För deltagande hundekipage gäller egenansvar.
Inga andra än deltagare, domare, vägvisare och funktionär i provledning äger rätt att
närvara vid provet, OBS 50 personersgränsen.
”Endomarsystem” ska tillämpas i syfte att minimera antalet individer på plats. Dessa
tillsätts av arrangerande klubb.
Inga gemensamma middagar arrangeras.
Endast provledning, och domare deltar vid kollegium.
Eventuell invigning, presentation av hundar, lottning, delgivning av resultat och
prisutdelning sker utomhus.
Hygienåtgärder vidtas i samband med måltider och samlingar.
Det ska finnas god tillgång på toaletter och hygienutrymmen.
Social distansering 2 m skall iaktas.
Ovanstående grundar sig bl.a på Folkhälsomyndighetens, anvisningar,
riskbedömningsverktyg och restriktioner.

Om pandemiläget förändras till det sämre och det kommer ut skärpta
riktlinjer/restriktioner kan arrangemanget ställas in med kort varsel efter beslut
av Svenska Stövarklubben.


Nordiska mästerskapen i Norge och Europapokalen som skulle gått i Serbien är
inställda.


Styrelsen Svenska Stövarklubben