Priser 2020

Svenska Finskstövarföreningens Mästerskap 2020

 

ÖKL hundar

1: Norrsolens Steira 120+63 Ägare Anna Göransson

2: Donnänget Hilda 120+61 Ägare Stefan Tuvebäck

3: Långsjölidens Zelda 120+59 Ägare Axel Nordberg

Unghundsklass

1: Lappmyrbergets Toola 80+55 Ägare Koivusaari Ingeborg & Helge

2: Lappmyrbergets Leia 80+55 Ägare Johansson Jan

3: Tezzla SE39519/2019 DNS Ägare Peter Brink

SR Prov
1: Lappmyrbergets Daisy 74+46 Ägare Koivusaari Ingeborg & Helge  

Stort grattis till vinnarna
Kontakta ordförande Christopher Wackfelt på cwackfelt@gmail.com för att få priserna skickade till sig

Svenska Finskstövarföreningens Vandringspriser 2020

 Patrik & Ebbe Nyberg
Med hunden: SE38981/2016 Solstrimmans Finn-Heikki
VANDRINGSPRISER
Stövaren & Haren Peter Örjeheims VP,    351p
Finska Stövarklubbens VP,        351p
Skallpriset EKL Mats Lindéns       31p

Leif Bäckström
Med hunden: SE26736/2018 Engeråsen Likka
VANDRINGSPRISER
Kilbackens Kennels VP,       358p
Skallpriset ÖKL Finnörjes Kennels VP      16p

Ingeborg & Helge Koivusaari
Med Hunden: SE40917/2014 RR SEXXX NORDISKXX Lappmyrbergets Lintu
VANDRINGSPRISER
Ulvfseåsens Kennels VPL   180p
Hamiltonföreningens VPL   12 p

Ingeborg & Helge Koivusaari
Med Hunden: J Lappmyrbergets Daisy SE41657/2018
VANDRINGASPRISER
Rävpokalen  46 p

 

 

Avelsdiplom RR SEXXX NORDISKXX Lappmyrbergets Lintu SE40917/2014
Ägare: Ingeborg & Helge Koivusaari

J Lappmyrbegets Daisy SE41657/2018  2:a ökl  = 2p

J Lappmyrbergets Jill SE 21971/2019    1: uhkl + 1:a ökl = 6p

J Lappmyrbergets Cazador SE21964/2019 1 uhkl = 3p

11 p

J Lappmyrbergetss Remo SE21965/2019  1:a uhkl = 3p

J Lappmyrbergets Leja SE21968/2019  1 uhkl. = 3p

J Lappmyrbergets Toola SE21972/2019 1:a uhkl. = 3p

J Lappmyrbergets Tuija SE21969/2019 1 uhkl. = 3p

12 p

 

Uppfödardiplom Ingeborg & Helge Koivusaari

RR SEXXX NORDISKXX Lappmyrbergets Lintu SE40917/2014

Ingeborg & Helge Koivusaari

J Lappmyrbegets Daisy SE41657/2018  2:a ökl  = 2p

J Lappmyrbergets Jill SE 21971/2019    1: uhkl + 1:a ökl = 6p

J Lappmyrbergets Cazador SE21964/2019 1 uhkl = 3p

11 p

J Lappmyrbergetss Remo SE21965/2019  1:a uhkl = 3p

J Lappmyrbergets Leja SE21968/2019  1 uhkl. = 3p

J Lappmyrbergets Toola SE21972/2019 1:a uhkl. = 3p

J Lappmyrbergets Tuija SE21969/2019 1 uhkl. = 3p

12 p

Avels diplom: SEJCH Renholmens  Rokki S37487/2007
Ägare Håkan Jacobsson

5poäng för SE20970/2014 J  RR Hällarydens Kimi

5poäng för SE29766/2014 J Bergvattnets Axa

5poäng för SE37313/2015 J Tranlandets Nova

5poäng för SE36594/2016 J Kläppgärdes Vissla

3poäng för SE32745/2016 J RRSE Myra

5poäng för SE36592/2016 J Kläppgärdes Ina

2poäng för SE36597/2016 J Kläppgärdes Riku

3poäng för SE36590/2016    Kläppgärdes Hylsa

5poäng för SE38334/2016 J  Ljusvettnetsbergets Neuer

5poäng för SE 38339/2016 J Ljusvattnetsbergets Muller

5poäng för SE38341/2016 J Ljusvattensbergets Celia

5poäng för SE22961/2018 J RR Månljusets Happy

1poäng för SE22967/2018   Månljusets Hugo

 

Svenska Finskstövarföreningens Vandringspriser 2019

DINOS MINNE
SEDCH Ulvfsåsens Toivo S24731/2004 8 meriterade avkommor
ekl xxx Isa 5p, Bella 5p Rana 5p Rolex 3p ökl Ipsi 3p Iro 2p Lina 1p Nora 1p =25p
äg: May Söderström, Kälarne
Priset har utdelats för alltid, GRATTIS May Söderström,
GAMMELHAREN
2019 Ingen sökande
HAMILTONFÖRENINGENS VANDRINGSPRIS
2019 Lappmyrbergets Lintu SE40917/ 2017 Barmark 4 + snö 5 = 9 p.
Äg: Ingeborg & Helge Koivusaari, Ånäset
KILBACKENS KENNELS VPL
2019 Lappmyrbergets Lintu snö 120+56, barmark 93+51 320 p
Äg: Ingeborg & Helge Koivusaari, Ånäset
RÄVPOKALEN
2019 Ingen sökande
SAJ FINSKA STÖVARKLUBBEN
2019 Finnörjes Kalla 650 p
äg: Perter Örjeheijm, Bredbyn
SKALLPRISET MATS LIDÉN
2019 Bäcknäsets Skalla SE42199/2016 Erik Carlsson , Sikeå 33 p
SKALLPRISET ÖKL FINNÖRJES KENNEL
2019 Bäcknäsets Skalla SE42199/2016 Erik Carlsson , Sikeå 17 p
SM VINNAREN
2019 inget uttag
STÖVAREN & HAREN 4
2019 Finnörjes Kalla 294 p
äg: Perter Örjeheijm, Bredbyn
ULVFSVEÅSENS KENNEKS VPL
2019 Finnörjes Kalla 181 p
Peter Örjeheim
SOLVÄNDANS KENNELS VPL
2019 Ingen sökande
FFN VPL
2019 Lappmyrbergets Lintu SE40917/ 2017 394 P
Äg: Ingeborg & Helge Koivusaari, Ånäset