Allan Bergströms ”finskstövarbibel” med allt av värde om rasen. 688 sidor- 600 bilder


UR INNEHÅLLET

Den nordiska jakttraditionen
Hundrasernas ursprung
Finska stövarens historia från 1800-talet fram till idag.
I Finland, Norge och Sverige.
Avelshundar, uppfödare, tävlingsprov
Utförlig presentation av 261 bruksavelshundar
1.150 svenska champions sedan 1989
Svenska Finskstövarföreningen under 25 år

Beställ den snarast genom att sätta in
375 kr + 85 k r= 460 kr för frakt och emballage
på Svenska Finskstövarföreningens
Plusgiro 44 97 48-3
(Glöm ej namn och adress)