Svenska Finskstövarföreningens Mästerskap 2020

Regler för deltagande
Svenskregistrerad Finskastövare där ägaren är medlem i SFF. Om medlem äger mer än en hund äger denne rätt att starta en gång per hund.
Tävlingen genomförs mellan den 1-30 november 2020
Sista anmälan 31 oktober 2020

Genomförande samt anmälan
Anmälan till lokalklubb görs precis som vanligt med Unghundsklass, öppenklassprov och öppenklass särskilt rävprov. Medlem anordnar själv med anmälan, domare och startavgifter m.m.
Anmälan till SFF görs gratis via hemsidan under fliken Svenska Finskstövarföreningens mästerskap senast 31 oktober 2020
Efter provet skickas en kopia av resultatet till tävlings och priskommittén.

vid frågor kontakta

Klasser
1. Unghundsklass hare 12-24 månader
2. Öppenklass 15 månader-hur gammal som helst.
3. Öppenklass Särskilt rävprov.

Poängberäkning
En dags öppenklass prov, valfri dag mellan den 1-30 november 2020
Drevtid (max 80, 90 resp 120 minuter beroende på klass) och egenskapspoängen adderas.
Enbart hare som drevdjur räknas i Unghundsklass samt öppenklass.
Vinnare av tävlingen är den som har den sammanlagt högsta totalpoängen.
Vid lika poäng vinner den som genomfört provet på barmark före snö.
Vid lika poäng och lika före vinner yngsta hund.
Priser i varje klass
Vinnarna utses snarast efter att alla kollegium har fastställt provresultaten.

1 pris Ultracom R10

2 pris Yxa

3 pris SFF zip-hood

Vid Frågor kontakta

Fredrik Eriksson

Mobil: 073-625 94 89
E-post: Erikssonfredrik7[at]gmail.com

Pontus Lundberg

Tel: 0730-691676
Pontan_l[at]hotmail.com

 

 

 

 

 

    Anmälan


    Unghundsklass (12-24 mån)Öppenklass (från 15 mån)Öppenklass Rävprov (från 15 mån)


    BarmarkSnö