svenska finsktövar
föreningENs
Mästerskap
2018


Regler för deltagande 
Svenskregistrerad Finskastövare där ägaren är medlem i SFF. Om medlem äger mer än en hund äger denne rätt att starta en gång per hund. 
Tävlingen genomförs mellan den 1-14 november 2018. 

Genomförande samt anmälan 
Anmälan till lokalklubb görs precis som vanligt med Unghundsklass, öppenklassprov och öppenklass särskilt rävprov. Medlem anordnar själv med anmälan, domare och startavgifter m.m. 
Anmälan till SFF görs gratis via hemsidan under fliken Svenska Finskstövarföreningens mästerskap dagen innan aktuell provdag.
Vid frågor kontakta Pontus Lundberg 073-0691676.  
Efter provet skickas en kopia av resultatet till tävlings och priskommittén. 

Klasser 
1. Unghundsklass hare 12-24 månader 
2. Öppenklass 15 månader-hur gammal som helst. 
3. Öppenklass Särskilt rävprov. 

Poängberäkning 
En dags öppenklass prov, valfri dag mellan den
1-14 november 2018.  
Drevtid (max 80, 90 resp 120 minuter beroende på klass) och egenskapspoängen adderas. 
Enbart hare som drevdjur räknas i Unghundsklass samt öppenklass. 
Vinnare av tävlingen är den som har den sammanlagt högsta totalpoängen. 
Vid lika poäng vinner den som genomfört provet på barmark före snö. 
Vid lika poäng och lika före vinner yngsta hund.  
Priser i varje klass 
Vinnarna utses snarast efter att alla kollegium har fastställt provresultaten. 

1:a pris UltraCom R10  
2:a pris Alaska Vapor Hybrid Jaktställ (Widforss)
3:e pris Gränsfors Lilla Skogsyxan
4:e pris Termos sponsrad av Martinsons Trä
5:e pris ur SFF shopen
 
Tröstpriser lottas ut till deltagare. 

GLÖM INTA ATT BOCKA I "Jag är inte en robot" innan ni skickar anmälan och följ instruktionerna.

Anmälan


  • Drevtid+egenskapspoäng
  • Om du har jaktprovprotokollet som PDF eller JPEG
    (max 50 MB)
HUVUDSPONSOR