Rasmästerskap 2019 i Norge

Rasmästerskapet 2019 i Norge Går av stapeln i Buskerud Komune i Norge Rasmästerskapet har en Internationell status CACIT, 4 hundar från vardera Sverige, Finland och Norge – samt vinnaren från föregående års RM deltar som förut. Uttagningsregler för Svenskägda hundar:
• Ägaren skall vara medlem i SFF
• Endast officiella prov får räknas. Prov i Finland & Norge får medräknas.
• Minst antal starter är 3 st. i Elitklass.
• Varje dag räknas som start i öppenklass.
Poängberäkning: 1 ÖKL = 3p. 2 ÖKL = 2p. 3 ÖKL = 1p. 0 ÖKL = 0p. Kvalificeringstid: Mellan 1/9 2018 till 31/10 2019.
Anmälan:
• Anmäld hund skall inneha giltigt veterinärintyg.
• Anmälan skall skriftligen eller via e-post Fredrik Eriksson Bröttjärna 214 785 42 Mockfjärd
E-post: Erikssonfredrik7@gmail.com