Nyheter

2018 > 01

Motion till Svenska Finskstövarföreningens årsmöte och officiellt ställningstagande. 

Rovdjurssektion/Rävsektion: 
Då vi följt den senaste tidens debatt på Svenska Finskstövarföreningens FB sida och tagit del av en del kloka åsikter och även dess motsatts vill vi förtydliga vårat ställningstagande i frågan. Debattens 
ursprung har sin början i Åke Sandströms ställningstagande om det felaktiga i att byta ut namnet på den tidigare kallade rävsektionen till den nya rovdjurssektionen. Åkes hela inlägg finns att läsa på 
ovan nämnd plats på FB och återges inte här. Vi stödjer Åke i hans resonemang i det felaktiga 
namnbytet och anser det vara skadligt för rasen i det långa loppet. 
Vi anser även att det riktade avelsarbetet som pågått sedan 60-talet för att få fram spårnoga hundar med vilja att förfölja spår med skallgivning efter hare eller räv har varit mycket lyckosamt vilket vi 
idag ser resultatet av. Den Finska stövaren är idag den i särklass bästa drivande hundrasen i Sverige med odiskutabla framgångar som visar sig gång på gång i diverse tävlingar. Ingen kan ifrågasätta 
rasens popularitet. 
Vi anser att den som köper en Finsk stövarvalp har alla möjligheter att få fram en fullgodstövare på de drevdjur som de avlats för. Vi inser och accepterar dock att en och annan har ett starkt intresse 
för att använda sin hund till annat villebråd somt.ex. rovdjur som björn, lodjur och varg etc. Var och en använder sin hund som han eller hon vill. Det vi har synpunkter på är att dessa individer som 
säkert är mycket användbara ej skall gå i avel under Svenska Finskstövarföreningens "flagg" och 
saluföras under föreningens hemsida eller dylikt. De egenskaper som dessa hundar besitter är inte de egenskaper vi strävat efter att avla fram under decennier utan de egenskaper som många gånger 
krävs är ställande och ett visst mått av skärpa. 
Vi inser också att den betydelse som dessa hundar kommer att ha i aveln är försumbar ialla fall 
initialt men vi kan inte stödja att föreningen tar ann detta "stickspår" och tillåter hundar med de 
oönskade egenskaperna som beskrivits. 
Vi accepterar inte att föreningen marknadsför hundar med detta oönskade beteende med argument som "vi behöver mera medlemmar" och "tiderna förändras" och en ny sorts jägare läs ungdomar är intresserade av utveckling och mer action. 
Vi anser att styrelsen har frångått föreningens stadgar när man börjar inrikta sig på rovdjurssektion som så småningom kommer att leda till att avel bedrivs på rovdjursintresserade hundar. 
I §1 Står det att läsa: "Ändamålet med Svenska Finskstövarföreningen är att för avelns främjande 
utröna den finska stövarens egenskaper som har-och rävhund" 


Vi yrkar att namnbyte skall ske omgående ifrån rovdjurssektion till rävsektion och att föreningens 
hemsida och övriga platser på sociala medier inte skall vara ett annonstorg för hundar som driver 
annat vilt än hare och räv. 


Uppfödare av rasen: 
Belger du Nord Kennel
Bergnäsets Kennel
Bottenfjärdens Kennel
Finnörjes Kennel
Fuludalens Kennel
Gruvrisets Kennel
Harklockans Kennel
Högbrons Kennel
Kilbackens Kennel
Lillnipens Kennel
Mokällans Kennel
Norrsolens Kennel
Solstrimmans Kennel
Sörbogårdens Kennel
Ulvfsveåsens Kennel
Utanmyras Kennel
Vorrmyrans Kennel 

Genom: Rolf Johansson 

Läs hela inlägget »

Västernorrlands läns Stövarklubb.
Inbjuder till utställning i GIDEÅ  lördag 3 mars 2018. Domare Lars Widén Gävle.
Anmälan till Tomas Jonsson Djuptjärn 112 890 54 Trehörningsjö.
Tel 070-2347833
Anmäl helst genom vår hemsida. stovarevnorrland.se
Startavgift 300 :-  (valpklass 100:- )insättes på Pg 27 53 82 -0
Eller swish 1233111523
Sista anmälningsdag fredag23/2 2018.
Varmt välkomna.

Läs hela inlägget »
Som gjord för en Garmin Astro...

SFF på Facebook

Du kan numera även följa SFF på Facebook. Där kan du diskutera med likasinnade från hela norden.

Skicka in resultat från jaktprov & utställningar, jakthistorier,
YouTube-klipp, ja allt som du tycker skall finnas på vår hemsida.

Webmaster: mikke@finskstovare.se