Nyheter

2018

Svenska Stövarklubben anordnar ett stövarmästerskap för ungdomar. Mästerskapet anordnas samma dag över hela landet och en ungdomsmästare kommer att koras.  Det kommer finnas pris till vinnaren och några priser som kommer lottas ut bland de startande i mästerskapet.
 

 • När: 2018-12-02
 • Sista anmälningsdag 2018-12-01
 • Mästerskapet öppet för ungdomar upp tom det år de fyller 25 år.
 • Startande ska vara medlem i Svenska Stövarklubben. Äger inte den startande hunden ska även hundens ägare vara medlem i Svenska Stövarklubben.
 • Startande ska självständigt föra stövaren under hela provtiden.
 • Provform: Öppen klass & särskilt rävprov.
 • Tillåtet att starta på egen jaktmark.
 • Startande skaffar själv domare och kontaktar kommissarie i klubben där starten sker.
 • Startbidrag på 300 kronor utgår till var och en som startar.
 • Efter genomfört prov skickas en kopia av jaktprovsprotokollet till Carina Adolfsson, Rise 434, 830 51 Offerdal. Ange konto nr och bank pengarna ska sättas in på.
 • Anmälan om deltagande i mästerskapet och frågor till: gunnar.petersson@stovare.se alternativt Gunnar Petersson, Holmengatan 22, 571 62 Bodafors. Eller tel: 0708 55 63 70
 • Anmälan ska innehålla Startandes namn och födelsenummer (år, månad & dag) hundägare, hundens namn och registreringsnummer.
   
Läs hela inlägget »

Gäller för medlemmar i Sv.Finskstövarföreningen
 
15% på allt under kategorin "Hund". Gäller november ut!
"Erbjudandet gäller endast online på widforss.se och längst t.o.m. 30/11-2018. Går ej att kombinera med andra rabattkoder eller kampanjer."

Rabattkoden är: FINSKSTÖVARE15

WIDFORSS.SE

Läs hela inlägget »

Inbjudan till Internationellt jaktprov i Torneå.
OBS sista anmälan 6/9

Kriterier för att få anmäla till provet:
Hunden skall inneha SE JCH.
Ägaren skall vara medlem i SFF.
Hunden skall vara svenskägd.  Hunden skall inneha EU-pass för sällskapsdjur, giltig vaccination mot rabies samt vara avmaskad mot rävens dvärgbandmask.
Uttagning:
Den hund som har det bästa elitprovet i Sverige på barmark säsongen 2017/2018, drevtid och egenskapspoäng räknas ihop.
Exempel: Säsongen 21 augusti 2017 - 28 februari 2018, räknas det bästa barmarksprovet ihop för att vara med i uttagningen till Laxprovet 2018.
1. Om två hundar har lika poäng går yngsta hund före.
2. Om det finns 2 eller fler hundar som har samma poäng och ålder, skall lottdragning ske.

Anmälan till: Pontus Lundberg Tel: 0730-691676
Eller mejl: Pontan_l@hotmail.com

Inbjudan som PDF

Läs hela inlägget »

Protokoll för vid styrelsens telefonmöte 2018-07-08

Läs hela inlägget »

Västernorrlands läns Stövarklubb.
Inbjuder till utställning i SOLLEFTEÅ, NIPAN den 5 maj 2018.      Domare Sarah Häggkvist .
Anmälan till Henrik Kårén  Rödsta 341  880 30 Näsåker. Tel  070-3341318  senast fredag  27april!
Anmäl helst genom vår hemsida. stovarevnorrland.se
Startavgift: Valpklass 100 kr. Alla övriga klasser 300 kr, insättes på    Pg 27 53 82 -0 eller betala med swish: nummer 1233111523.
Märk betalningen med namn och hund.
Varmt välkomna.

Läs hela inlägget »

Här hittar du protokollet från senaste styrelsemötet

Läs hela inlägget »

SFF Facebook


Svenska Finskstövarföreningens Facebook grupp är stängd på obestämd tid. Detta på grund av att de diskussioner som förts på sidan under den senaste tiden. Eftersom att diskussionerna tenderar till att spåra ur har SFF beslutat att stänga ner gruppen på obestämd tid. Frågan om Facebook gruppen i SFF:s regi skall finnas kvar kommer att tas upp på nästa styrelsemöte.
Det har skett rena personangrepp som inte har anknytning till SFF. Och att någon administratör skall följa alla inlägg och censurera vad som skrivs är ohållbart.
Vår tanke med att skapa gruppen var att man skulle kunna föra bra diskussioner om avel och praktisk jakt. Och som påvisade den finska stövarens goda egenskaper. Men även att kunna skaffa sig nya bekanta med liknande intressen. Nu har medlemmarna i denna grupp visat sig från sin sämsta sida och bevisat motsatsen. Därför har vi tagit beslutet att stänga SFF:s Facebook grupp tillsvidare.
 

Petter Lindvall

Läs hela inlägget »

Motion till Svenska Finskstövarföreningens årsmöte och officiellt ställningstagande. 

Rovdjurssektion/Rävsektion: 
Då vi följt den senaste tidens debatt på Svenska Finskstövarföreningens FB sida och tagit del av en del kloka åsikter och även dess motsatts vill vi förtydliga vårat ställningstagande i frågan. Debattens 
ursprung har sin början i Åke Sandströms ställningstagande om det felaktiga i att byta ut namnet på den tidigare kallade rävsektionen till den nya rovdjurssektionen. Åkes hela inlägg finns att läsa på 
ovan nämnd plats på FB och återges inte här. Vi stödjer Åke i hans resonemang i det felaktiga 
namnbytet och anser det vara skadligt för rasen i det långa loppet. 
Vi anser även att det riktade avelsarbetet som pågått sedan 60-talet för att få fram spårnoga hundar med vilja att förfölja spår med skallgivning efter hare eller räv har varit mycket lyckosamt vilket vi 
idag ser resultatet av. Den Finska stövaren är idag den i särklass bästa drivande hundrasen i Sverige med odiskutabla framgångar som visar sig gång på gång i diverse tävlingar. Ingen kan ifrågasätta 
rasens popularitet. 
Vi anser att den som köper en Finsk stövarvalp har alla möjligheter att få fram en fullgodstövare på de drevdjur som de avlats för. Vi inser och accepterar dock att en och annan har ett starkt intresse 
för att använda sin hund till annat villebråd somt.ex. rovdjur som björn, lodjur och varg etc. Var och en använder sin hund som han eller hon vill. Det vi har synpunkter på är att dessa individer som 
säkert är mycket användbara ej skall gå i avel under Svenska Finskstövarföreningens "flagg" och 
saluföras under föreningens hemsida eller dylikt. De egenskaper som dessa hundar besitter är inte de egenskaper vi strävat efter att avla fram under decennier utan de egenskaper som många gånger 
krävs är ställande och ett visst mått av skärpa. 
Vi inser också att den betydelse som dessa hundar kommer att ha i aveln är försumbar ialla fall 
initialt men vi kan inte stödja att föreningen tar ann detta "stickspår" och tillåter hundar med de 
oönskade egenskaperna som beskrivits. 
Vi accepterar inte att föreningen marknadsför hundar med detta oönskade beteende med argument som "vi behöver mera medlemmar" och "tiderna förändras" och en ny sorts jägare läs ungdomar är intresserade av utveckling och mer action. 
Vi anser att styrelsen har frångått föreningens stadgar när man börjar inrikta sig på rovdjurssektion som så småningom kommer att leda till att avel bedrivs på rovdjursintresserade hundar. 
I §1 Står det att läsa: "Ändamålet med Svenska Finskstövarföreningen är att för avelns främjande 
utröna den finska stövarens egenskaper som har-och rävhund" 


Vi yrkar att namnbyte skall ske omgående ifrån rovdjurssektion till rävsektion och att föreningens 
hemsida och övriga platser på sociala medier inte skall vara ett annonstorg för hundar som driver 
annat vilt än hare och räv. 


Uppfödare av rasen: 
Belger du Nord Kennel
Bergnäsets Kennel
Bottenfjärdens Kennel
Finnörjes Kennel
Fuludalens Kennel
Gruvrisets Kennel
Harklockans Kennel
Högbrons Kennel
Kilbackens Kennel
Lillnipens Kennel
Mokällans Kennel
Norrsolens Kennel
Solstrimmans Kennel
Sörbogårdens Kennel
Ulvfsveåsens Kennel
Utanmyras Kennel
Vorrmyrans Kennel 

Genom: Rolf Johansson 

Läs hela inlägget »

Västernorrlands läns Stövarklubb.
Inbjuder till utställning i GIDEÅ  lördag 3 mars 2018. Domare Lars Widén Gävle.
Anmälan till Tomas Jonsson Djuptjärn 112 890 54 Trehörningsjö.
Tel 070-2347833
Anmäl helst genom vår hemsida. stovarevnorrland.se
Startavgift 300 :-  (valpklass 100:- )insättes på Pg 27 53 82 -0
Eller swish 1233111523
Sista anmälningsdag fredag23/2 2018.
Varmt välkomna.

Läs hela inlägget »
Som gjord för en Garmin Astro...

SFF på Facebook

Du kan numera även följa SFF på Facebook. Där kan du diskutera med likasinnade från hela norden.

Skicka in resultat från jaktprov & utställningar, jakthistorier,
YouTube-klipp, ja allt som du tycker skall finnas på vår hemsida.

Webmaster: mikke@finskstovare.se