Nyheter

2017 > 12

Rovsektionen kommer att arbeta med att sprida kunskap om räv och rovdjursjakt med finsk stövare, medverka till att ett bra avelsarbete fortsätter för rävhundarna och att hjälpa uppfödarna att sprida information om var kullar efter rävhundar finns.
 
Vi vill genom hanhundslistan som följer föreningens ordinarie kriterier med undantag att meriterade syskon inte krävs i dagsläget då provstarterna fortfarande är få och vi inte vill minska avelsbasen för rävintresserade hundar ännu mer. (Tanken är att det undantaget ska utgå när tillräckligt många meriterade avkommor finns). Dessutom med en ändring att hund skall ha minst 1a SR prov för att få vara med. Hund kan även ha meriter på H/R prov så länge den har en etta på SR prov. Vi välkomnar alla som vill meritera sin finska stövare på SR prov då det hjälper till att sprida kunskap om vilka hundar som har ett extra intresse för räv. Tyvärr saknas bra sätt att urskilja dessa prov så vi vill gärna ha information om vilka hundar som meriterat sig så att de kan komma med på hanhundslistan.
 
De kontakter som förs med tikägare angående eventuella parningar kommer att ske i samråd med föreningens avelsrådande funktion.
 
Målet med avelsarbete är att hundarna skall vara friska, jaga företrädesvis räv på ett bra sätt, kunna med rätt träning och lite tur ta sig an de andra rovdjuren för de som vill. Utseendemässigt ska hundarna följa rasstandarden och de ha ett bra lynne.
 
Långsiktigt mål är ett rasmästerskap för Sverige, Norge, Finland.

Läs hela inlägget »
FI JCH SE JCH SE UCH Målarns Jakt Hundar Blixten
Läs hela inlägget »
Som gjord för en Garmin Astro...

SFF på Facebook

Du kan numera även följa SFF på Facebook. Där kan du diskutera med likasinnade från hela norden.

Skicka in resultat från jaktprov & utställningar, jakthistorier,
YouTube-klipp, ja allt som du tycker skall finnas på vår hemsida.

Webmaster: mikke@finskstovare.se