Nyheter

2015 > 08

Regler för uttagning till Perämeren Lohijaot i Finland
Kriterier för att få anmäla till provet:
Hunden skall inneha SJCH.
Ägaren skall vara medlem i SFF.
Hunden skall vara svenskägd.
Hunden skall inneha godkänt rabiespass.
Uttagning:
Den hund som har det bästa elitprovet på barmark säsongen innan, drevtid och egenskapspoäng räknas ihop.
Exempel: Säsongen 21 augusti 2014 - 28 februari 2015, räknas det bästa barmarksprovet ihop, för att vara med i uttagningen till Laxprovet 2015.
Om två hundar har lika poäng går yngsta hund före.
Om det finns 3 eller fler hundar som har samma poäng och ålder, skall lottdragning ske.
Ansökanan görs till peter.örjeheim@gmail.com senast 2015-09-01

INBJUDAN

Vi ordnar det internationella 24. PERÄMEREN LOHIJAOT jaktprov för finskstövare i Torneå 19.9.2015. Härmed inbjuder vi en hund från Sverige till jaktprovet. Därtill inbjuder vi representanter från Norge och Finland. Antalet hundar ska vara ungefär 25 ( 23 från Finland, 1 från Norge och 1 från Sverige).Den bästa stövaren belönas med utmärkt pris och en chans till cacit.

Anmälan och anmälningsavgift före 7.9.2015.

Anmälningsavgift 70 € / hund insättes på bankgiro FI 0354752820014927. I anmälningsavgiften ingår måltider under provet, inkvartering och domare. Bankgiro eller kopia ska bifogas till anmälan.

Vi träffas fredag 18.9.2015 klo 17.00 (finsk tid)

ANMÄLAN: skickas till jorma.isometsa@tornio.fi

Närmare upplysningar: jorma.isometsa@tornio.fi

Andra upplysningar: Pasi Liikanen, puh. 0400744847 och Jorma Isometsä puh. 0445320113.

Alatornion Metsästysseura ry, Tornionseudun Metsästysseura ry, Sattajärven Erä ry och Vojakkalan Erä ry

Instruktioner att köra till provplatser: Navigator; Tornio, Ampumaradantie 160.

Läs hela inlägget »
Som gjord för en Garmin Astro...

SFF på Facebook

Du kan numera även följa SFF på Facebook. Där kan du diskutera med likasinnade från hela norden.

Skicka in resultat från jaktprov & utställningar, jakthistorier,
YouTube-klipp, ja allt som du tycker skall finnas på vår hemsida.

Webmaster: mikke@finskstovare.se