Nyheter

2014 > 02

INTERNATIONELLT PROV
TRAPPER-AJOT I NÄRPES DEN 28.2.2014
Samlingsplats är ”Pörteborg”, Neste bensinstation i Pörtom, invid riksväg 8.
Deltagaravgiften 50,- betalas in till Västkustens Stövarklubbs konto:
FI82 5567 5520 0115 63. OKOYFIHH
Samtidigt arrangeras också andra prov bl.a. 27.2 i Laihia. Överdomare är Ingmar Smeds
Anmälningar senast 5 dagar innan provet på adress:
Henrik Gullans, Västerträskvägen 22, 64510 Nämpnäs, tel. +358 400 668 949, henrik@gullans.com

Läs hela inlägget »
Som gjord för en Garmin Astro...

SFF på Facebook

Du kan numera även följa SFF på Facebook. Där kan du diskutera med likasinnade från hela norden.

Skicka in resultat från jaktprov & utställningar, jakthistorier,
YouTube-klipp, ja allt som du tycker skall finnas på vår hemsida.

Webmaster: mikke@finskstovare.se