Ataxilista


Vi har börjat att skapa en "Svensk ataxilista" som löpande skall uppdateras på SFF's hemsida.
Tänkt uppdateringsintervall är ca. 1 gång/månad, men vi får väl se hur många hundar som tillkommer från en månad till nästa.

Ataxilista som Finska stövarklubben uppdaterar kontinuerligt. Klicka här...