Årsmöte 2021

Kallelse till Svenska Finskstövarföreningens digitala årsmöte 2021

Datum 29/5
Tid 12:00
Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska Finskstövarföreningens årsmöte den 29 maj 2021 för verksamhetsår 2019 samt 2020.
På denna sidan kommer alla handlingar inför årsmötet presenteras tio dagar innan mötet och du kan anmäla dig till mötet via kallelsen nedan.

Kallelse Finskstövarföreningens årsmöte
Guide för mötesdeltagare digitalt årsmöte nytt