PERÄMEREN LOHIJAOT

INBJUDAN
Till det internationella 26. PERÄMEREN LOHIJAOT jaktprov för finskstövare i Torneå 23.9.2017. Härmed inbjuder vi en hund från Sverige till jaktprovet. Därtill inbjuder vi representanter från Norge och Finland. Antalet hundar ska vara 25 (23 från Finland, 1 från Norge och 1 från Sverige).
Den bästa stövaren belönas med utmärkta priser och en chans till CACIT.

Anmälningsavgift 100 € / hund. I anmälningsavgiften ingår måltider under provet, inkvartering och domare.
Vi träffas fredag 2017-09-22 klockan 17.00 (finsk tid)
Närmare upplysningar: jorma.isometsa@tornio.fi
Andra upplysningar: Pasi Liikanen, puh. 0400744847 och Jorma Isometsä puh. 0400 696756.
Regler för uttagning till PERÄMEREN LOHIJAOT i Finland
Kriterier för att få anmäla till provet:

  • Hunden skall inneha SE JCH.
  • Ägaren skall vara medlem i SFF.
  • Hunden skall vara svenskägd.  Hunden skall inneha EU-pass för sällskapsdjur, giltig vaccination mot rabies samt vara avmaskad mot rävens dvärgbandmask.

Uttagning:
Den hund som har det bästa elitprovet i Sverige på barmark säsongen 2016/2017, drevtid och egenskapspoäng räknas ihop.
Exempel: Säsongen 21 augusti 2016 - 28 februari 2017, räknas det bästa barmarksprovet ihop för att vara med i uttagningen till Laxprovet 2017.
1. Om två hundar har lika poäng går yngsta hund före.
2. Om det finns 2 eller fler hundar som har samma poäng och ålder, skall lottdragning ske.

Vid frågor rörande uttagningarna till provet kontakta: Petter Lindvall 070-630 29 07 alt. petter.lindvall@telia.com

Anmälan för uttagning skickas senast 2017-09-06 till: petter.lindvall@telia.com

För utskrift...

Nyhetsarkiv

Länkar