PERÄMEREN LOHIJAOT

Regler för uttagning till Perämeren Lohijaot i Finland
Kriterier för att få anmäla till provet:
Hunden skall inneha SE JCH.
Ägaren skall vara medlem i SFF.
Hunden skall vara svenskägd.
Hunden skall inneha godkänt rabiespass.

Uttagning:
Den hund som har det bästa elitprovet på barmark säsongen innan, drevtid och egenskapspoäng räknas ihop.

Exempel:
Säsongen 21 augusti 2014 - 28 februari 2015, räknas det bästa barmarksprovet ihop, för att vara med i uttagningen till Laxprovet 2015.
Om två hundar har lika poäng går yngsta hund före.
Om det finns 2 eller fler hundar som har samma poäng och ålder, skall lottdragning ske.
Ansökan görs till peter.örjeheim@gmail.com 
Senast 2016-09-04

INBJUDAN
Vi ordnar det internationella 25. PERÄMEREN LOHIJAOT jaktprov för finskstövare i Torneå 17.9.2016. Härmed inbjuder vi ett hund från Sverige till jaktprovet. Därtill inbjuder vi representanter från Norge och Finland. Antalet hundar ska vara ungefär 25 ( 23 från Finland, 1 från Norge och 1 från Sverige).
Den bästa stövaren belönas med utmärkt pris och en chans till cacit.
Anmälan och anmälningsavgift före 5.9.2016.
Anmälningsavgift 70 € / hund insättes på bankgiro FI 0354752820014927. I anmälningsavgiften ingår måltider under provet, inkvartering och domare. Bankgiro eller kopia ska bifogas till anmälan.
Vi träffas fredag 16.9.2016 klo 17.00 (finsk tid)
ANMÄLAN: skickas till jorma.isometsa@tornio.fi
Närmare upplysningar: jorma.isometsa@tornio.fi
Andra upplysningar: Pasi Liikanen, puh. 0400744847 och Jorma Isometsä puh. 0400 696756.
Alatornion Metsästysseura ry, Tornionseudun Metsästysseura ry, Sattajärven Erä ry och
Vojakkalan Erä ry
Instruktioner att köra till provplatser: Navigator; Tornio, Ampumaradantie 160.

Nyhetsarkiv

Länkar