PERÄMEREN LOHIJAOT

Regler för uttagning till Perämeren Lohijaot i Finland
Kriterier för att få anmäla till provet:
Hunden skall inneha SJCH.
Ägaren skall vara medlem i SFF.
Hunden skall vara svenskägd.
Hunden skall inneha godkänt rabiespass.
Uttagning:
Den hund som har det bästa elitprovet på barmark säsongen innan, drevtid och egenskapspoäng räknas ihop.
Exempel: Säsongen 21 augusti 2014 - 28 februari 2015, räknas det bästa barmarksprovet ihop, för att vara med i uttagningen till Laxprovet 2015.
Om två hundar har lika poäng går yngsta hund före.
Om det finns 3 eller fler hundar som har samma poäng och ålder, skall lottdragning ske.
Ansökanan görs till peter.örjeheim@gmail.com senast 2015-09-01

INBJUDAN

Vi ordnar det internationella 24. PERÄMEREN LOHIJAOT jaktprov för finskstövare i Torneå 19.9.2015. Härmed inbjuder vi en hund från Sverige till jaktprovet. Därtill inbjuder vi representanter från Norge och Finland. Antalet hundar ska vara ungefär 25 ( 23 från Finland, 1 från Norge och 1 från Sverige).Den bästa stövaren belönas med utmärkt pris och en chans till cacit.

Anmälan och anmälningsavgift före 7.9.2015.

Anmälningsavgift 70 € / hund insättes på bankgiro FI 0354752820014927. I anmälningsavgiften ingår måltider under provet, inkvartering och domare. Bankgiro eller kopia ska bifogas till anmälan.

Vi träffas fredag 18.9.2015 klo 17.00 (finsk tid)

ANMÄLAN: skickas till jorma.isometsa@tornio.fi

Närmare upplysningar: jorma.isometsa@tornio.fi

Andra upplysningar: Pasi Liikanen, puh. 0400744847 och Jorma Isometsä puh. 0445320113.

Alatornion Metsästysseura ry, Tornionseudun Metsästysseura ry, Sattajärven Erä ry och Vojakkalan Erä ry

Instruktioner att köra till provplatser: Navigator; Tornio, Ampumaradantie 160.

Nyhetsarkiv

Länkar