Info om rovdjursdagen i Umeå

Rovdjursinformation i Umeå den 9 maj 2015

Rovdjurspolitiken har under de senaste åren varit en het fråga. Hur stora populationer av de fyra stora rovdjuren vi skall ha, var i Sverige de skall få finnas och hur stammarna skall förvaltas är oklart. Vilka konsekvenser olika numerärer av varje population kommer att medföra är aldrig ordentligt utredda och redovisade.  Informationen till allmänheten har inte fungerat, som den borde.  Väsentlig information har inte nått allmänheten. Vissa fakta, som legat till grund för exempelvis återintroduktionen av varg i Sverige, har varit direkt felaktiga.
Som ett försök att förbättra det beslutsunderlag, som skall ligga till grund för den kommande rovdjurspolitiken, har därför arrangerats en rovdjursinformationsdag den 9 maj i Umeå till vilken allmänheten, media, politiker och beslutsfattare i rovdjursfrågor är välkomna.
Dagen börjar kl 10.00 med att motiv och mål med rovdjurspolitiken sätts under luppen.  Sedan kommer en serie korta föredrag, som visar vilka konsekvenser (miljömässiga, ekonomiska och demografiska)  olika numerärer av de olika rovdjuren får. Dagen avslutas med en paneldebatt. I panelen sitter förutom föredragshållarna även en representant för det största regeringspartiet, en representant för det största oppositionspartiet och en representant för Länsstyrelsen.
Allmänheten är välkommen att ställa frågor till debattpanelen (gärna med i förväg inlämnade skriftliga frågor). Hela arrangemanget äger rum i ”Sparbankshuset” mitt emot OK/Q8 på Ersboda (Formvägen 5) och startar kl 10.00. Fritt inträde.
Avbrott görs under dagen för lunch och eftermiddagskaffe. Lunch (buffe) kan fås för  80 kr och eftermiddagskaffe för 20 kr.

Följande föredragshållare är engagerade:

 • Kaj Granlund   
  Forskare från Finland
 • Kristian Olofsson  
  Ordförande för Sveriges fäbodbrukare
 • Arne Lindström     
  Ordförande LRF Västerbotten
 • Jörgen Jonsson     
  Ordförande för Svenska Samernas Riksförbund
 • Solveig Larsson     
  Ordförande för Jägarnas Riksförbund
 • Torbjörn Lövbom 
  Talesman i rovdjursfrågor för Svenska Jägareförbundet
 • Karl Hedin              
  Oberoende debattör från Dalarna

I debattpanelen ingår förutom de ovanstående:

 • Isak Frohm             
  Riksdagsman och ansvarig för jakt och rovdjursfrågor för Socialdemokraterna
 • Edward Riedl         
  Riksdagsman och representant för Moderaterna
 • Björn Jonsson        
  Naturvårdsdirektör Länsstyrelsen i Västerbotten

Moderator för paneldebatten är:

 • Peter Svanberg, journalist på TV4


Initiativtagare till denna rovdjursdag är SFF (Svenska Finskstövareföreningen)

 

 

Nyhetsarkiv

Länkar