Trapper-provet

INTERNATIONELLT PROV
TRAPPER-AJOT I NÄRPES DEN 28.2.2014
Samlingsplats är ”Pörteborg”, Neste bensinstation i Pörtom, invid riksväg 8.
Deltagaravgiften 50,- betalas in till Västkustens Stövarklubbs konto:
FI82 5567 5520 0115 63. OKOYFIHH
Samtidigt arrangeras också andra prov bl.a. 27.2 i Laihia. Överdomare är Ingmar Smeds
Anmälningar senast 5 dagar innan provet på adress:
Henrik Gullans, Västerträskvägen 22, 64510 Nämpnäs, tel. +358 400 668 949, henrik@gullans.com

Nyhetsarkiv

Länkar